Algemene voorwaarden VLS On Tour.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.